Mangler der lys i gadelygten?

Giv os besked ved at bruge kortet. Så sørger vi for, der igen er lys over land.

Vigtigt! Kortet viser kun gadelamperne i den del af det Nordøstlige Sjælland, som SEAS-NVE City Light vedligeholder.

 De grønne cirkler viser, at gadelamperne virker.

 En rød cirkel viser, at gadelampen er fejlmeldt.

 En stor rød cirkel viser, at flere gadelamper er fejlmeldt.

Sådan fejlmelder du gadelys:

  1. Skriv adressen i søgefeltet i venstre hjørne.
  2. Tryk på + eller – for at zoome ind/ud. Og tryk på piletasterne for at bevæge dig rundt.
  3. Skift evt. til satellit-view for bedre at kunne se. Det gør du i højre hjørne på knappen ‘Kort’.
  4. Hver gadelampe er vist med en farvet cirkel (er der ingen cirkler, har SEAS-NVE City Light ingen gadelamper i det område. Kontakt i stedet din kommune, grundejerforening, haveforening eller dit boligselskab. De kan hjælpe dig videre.
  5. Klik på den lampe, du vil fejlmelde og udfyld felterne.

Hent appen Dit Gadelys

Fejlmeld nemt vores gadelamper, som er gået i sort.