OVERTAGELSE AF ANLÆG

Krav og dokumentation ved overtagelse af gade- og vejbelysning

I situationer, hvor SEAS-NVE skal overtage ejerskab, drift og/eller vedligeholdelse af offentlig eller privat gadebelysning, skal disse dokumenteres og overholde en række betingelser.

Ved overtagelse af gade- og vejbelysning, der endnu ikke er planlagt eller projekteret, er det en fordel på forhånd at have gjort sig bekendt med de relevante betingelser og krav til dokumentation.

Det er ikke tilladt at tilslutte et belysningsanlæg, der skal overdrages til SEAS-NVE, før der foreligger den nødvendige dokumentation og godkendelse fra SEAS-NVE's side.

Afleveres der ikke fyldestgørende dokumentation, kan SEAS-NVE mod betaling foretage den nødvendige registrering og opmåling.

Priser (eksklusive moms):

Grundbeløb: 2.475 kroner

Beløb pr. tilsluttet enhed: 92 kroner

Hent dokumentationsformularen