Hvorfor er det klokken, der bestemmer behovet for lys?

Vi kender alle til problematikken, men særligt hvis man er pendler til og fra arbejde i én af de større danske byer. 

Trafikken bliver særlig tæt i tidsrummet fra ca. 7.00 – 09.00 og igen om eftermiddagen i perioden 15.00 – 17.00.

Det meste af den danske vejbelysning sikrer heldigvis optimal belysning i de tidsrum, hvor trafikken er tæt. Men hvorfor lyser det med samme høje effekt både lørdag og søndag, da der vel her ikke må antages at være samme trafikmængde, selvom der er tale om de samme tidsintervaller? Eller kan vi med baggrund i klokken samtidig konkludere, at der på intet tidspunkt uden for disse tidsrum vil opleves tæt trafik? Svarene på spørgsmålene er naturligvis nej.

Det kan desværre konstateres, at rigtig meget af den netop moderniserede vejbelysning i de danske kommuner ikke lyser efter, hvornår der faktisk er et behov for lys, men på baggrund i hvornår man troede, at der ville være et behov.

Vi lever i en foranderlig tid, hvor fremtidig byudvikling, byfester, koncertarrangementer, sportsbegivenheder m.v. potentielt øger trafikken og dermed behovet for en sikker trafikafvikling – også uden for de angivne tidsrum. Der kan måske endda samtidig argumenteres for, at det af sikkerhedsmæssige årsager måske er endnu vigtigere med korrekt belysning på netop disse tidspunkter, da det må formodes, at en stor del af færdslen er fra personer, som ikke normalt færdes på strækningen.

Vægter økonomi over sikkerhed?

Teknologien til behovsstyret lys er til stede. Ved behovsstyret lys forstås en automatisk regulering af lysniveauet på baggrund af den faktiske trafikintensitet på det pågældende tidspunkt. Løsningen er meget billig at implementere, hvis kommunen allerede har implementeret intelligent lysstyring. 

Intelligent lysstyring er i mange tilfælde stort set selvfinansierende i form af energi- og driftsbesparelser set over anlæggets levetid. Alligevel ser vi fortsat kommuner, som prioriterer at bruge ekstra anlægskroner til vejbelysning udelukkende på design fremfor funktionalitet. Her skal det naturligvis nævnes, at designet fortsat er utrolig vigtigt, da vejbelysningsarmaturet præger det offentlige rum i mange år fremover. 

Men pointen er, at det ikke burde være et ”enten eller” – men i stedet et ”både og”. Især med tanke på at drifts- og energibesparelserne over tid finansierer implementeringen, samtidig med at man på indfaldsveje og ringveje kan øge fremkommeligheden på trafikveje ved at tilpasse belysningen til det faktiske behov her og nu.

Vejbelysning reducerer antallet af uheld og øger fremkommeligheden

Der findes flere undersøgelser, som dokumenterer, at vejbelysning både reducerer antallet af uheld, samtidig med at den øger fremkommeligheden. Særligt vigtigt må det være at få afviklet trafikken sikkert i netop de mest travle perioder. Dette er nu teknisk muligt – og må samtidig anses som et billigt alternativ til at øge fremkommeligheden ved øget trafik uden for de traditionelle myldretidstimer. Eksempelvis i forbindelse med omkørsler ved uheld på motorvej, sportsbegivenheder, koncertarrangementer og lignende.

Hvorfor er det ikke sket?

Her må vi desværre konstatere, at implementering af nye teknologier stadig volder problemer. Vi befinder os fortsat på et umodent marked, hvor nye innovative leverandører fortsat har vanskeligt ved at skalere deres løsninger. 

Derudover ligger det ikke altid til hverken branchen, rådgivere eller den typiske vejingeniør at gå forrest som ”first-mover” inden for nye og ikke helt gennemtestede teknologier.

Sørg for fremtidssikring af jeres belysning, når I moderniserer

Det er dog vigtigt at huske på, at vejbelysning, som bygges eller udskiftes i år, må forventes at have en levetid på op til 25 år, hvorfor man som minimum bør sørge for, at man ikke afskriver sig for muligheden for en senere implementering. 

Sørg derfor som minimum for at sikre, at man altid kan tilgå armaturets driver via eksterne kabler i masten eller via udvendig sokkel på armaturet. På den måde kan fremtidige energibesparelser stadig opnås, samtidig med at sikkerheden og fremkommeligheden øges – også på de tidspunkter, som ikke på forhånd var forudbestemt af klokken.

KONTAKT OS

Tag en snak med os

Morten Gjølstad Kristensen

Morten Gjølstad Kristensen

Business Development Manager

21 26 76 52

Kontakt på mail