NY GADEBELYSNING

Tag en snak med os før I etablerer ny vejbelysning

I planlægning af ny gadebelysning er det godt at tænke bredt og langsigtet. 

Det gælder om at skabe veldesignede, funktionelle løsninger, som også er nemme at drifte og vedligeholde. 

KONTAKT OS

Vi kan hjælpe jer med at opnå det optimale resultat

OFFENTLIGE

Totalentreprise eller fagentreprise?

I dag bliver mange gadebelysningsanlæg planlagt og udført som led i totalentrepriser. Det kan skabe risiko for at overse vigtige synergier. 

Vi planlægger, projekterer, drifter og vedligeholder store lysanlæg for en række kommuner. Så vi kender behovene hele vejen rundt. Vores anbefaling er at skille gadebelysning ud i egne planlægningsspor, som gør det nemmere at finde de bedste løsninger.

Få mere at vide om fordelene og ulemperne
PRIVATE VIRKSOMHEDER

Vejbelysning i nye udstykninger

Vi hjælper også private virksomheder med planlægning og projektering af vejbelysning. F.eks. typehusfirmaer der udstykker nye boligområder. 

Vi kan blandt andet fungere som et effektivt bindeled til den pågældende kommune, så projekterne afvikles uden problemer og til tiden. 

Vi kan også bistå den kommende bolig- eller grundejerforening med alt, der har med områdets belysning at gøre, herunder den fremtidige drift og vedligehold.

Tag en snak med os om hvordan vi kan hjælpe jer

"Økonomiske og tekniske overvejelser spiller vigtige roller ved etablering af ny vejbelysning. Men design og æstetik bør ikke tilsidesættes."

Daniel Fogh, Contract & Relationship Manager, SEAS-NVE

ÆSTETIK

Harmoni frem for knopskydning

Ensartet og velfungerende gadebelysning styrker fællesskabet og borgernes følelse af tryghed. Er bybilledet derimod er præget af stor variation – f.eks. i farvetemperaturer, lyskvalitet og meget forskellige designvalg – svækkes denne effekt. 

Vi ser vurdering af belysningsplaner og eksisterende lysanlæg som en obligatorisk del af processen.


SPECIALDESIGN

Tilpasning af eksisterede armaturdesigns

Som en af landets største entreprenører inden for gadebelysning har vi gode relationer til både danske og internationale lysproducenter. Det har i flere sammenhænge ført til produktion af unikke varianter af kendte armaturer. 

Har I særlige behov, påtager vi os gerne at drøfte mulige løsninger med en eller flere producenter.


Specialister i driftssikre installationer

Elinstallationer til gade- og signalbelysning er en krævende disciplin. Både fordi de strækker sig over store områder, og fordi de skal kunne modstå alt fra skybrud til hærværk. Vi ser til tider eksempler på nye anlæg med kostbare fejl, som let kunne være undgået. F.eks. i relation til graveskader, kabeldimensionering og (fra)valg af styringssystemer. 

Da vi er en del af SEAS-NVE-koncernen, som har over 100 års erfaring med elforsyning, er smidig etablering af driftsikre installationer en af vores kernekompetencer.

MERE INFORMATION

Tag en snak med os

Daniel Fogh

Daniel Fogh

Contract & Relationship Manager

21 44 25 22

Kontakt på mail