Lysstyring

Intelligent lysstyring skaber bedre byer

Fleksibel styring af gadebelysning skaber et væld af fordele – lavere elforbrug, bedre komfort, øget sikkerhed og bedre byrum. 

Uanset hvilket lysstyringssystem I bruger eller ønsker at bruge, har vi den viden og erfaring, der skal til for at udnytte det bedst muligt. 

Lysstyring

Godt lys - på rette sted

I de mørke timer betyder god belysning meget for oplevelsen af en by. Med fleksibel lysstyring behøver kommuner ikke længere slukke gadelyset om natten for at overholde deres energisparemål. 

Lyset kan i stedet tilpasses de lokale forhold døgnet og året rundt. Det giver borgerne større tryghed, mere indbydende byrum og øget trafiksikkerhed. Lysstyring kan også forebygge kriminalitet i særligt belastede områder.


Systemtyper

Alle gængse lysstyringssystemer

Vi arbejder for en bred vifte af kommuner og har derfor indgående kendskab til alle de gængse lysstyringssystemer på markedet. Uanset hvilket system I bruger, tilbyder vi fuld support til installering, drift og vedligeholdelse.

Søger I en platform, der udover styring og overvågning af gadebelysning, også kan håndtere andre smart city løsninger, kan vi tilbyde SEAS-NVE CityLinx.


"Før slukkede vi helt for gadelyset fra maj til august. Men da vi nu kan kontrollere lysstyrken i hvert enkelt armatur, har vi en langt mere effektiv styring og altid lys efter behov. Mange steder er der også mere lys end før."

Erik Knudsen, ingeniør, Holbæk Kommune

Modernisering og nyanlæg

Mere effektive projekter

Hvor det førhen var nødvendigt at bruge forskellige armaturer og master for at tilpasse lyset til lokale forhold, kan man med styring af hvert enkelt lyspunkt nøjes med betydeligt færre varianter. Resten af tilpasningen udføres via lysstyringen. 

Færre varianter af armaturer og master gør både indkøb, lagerstyring, logistik og opsætning langt enklere.


Drift og vedligehold

Bedre drift og vedligehold

Automatisk fejlmonitorering gør det lettere for montørerne at planlægge og udføre deres opgaver. Ofte kan en fejl identificeres på forhånd, så de rigtige reservedele eller et ombytningsarmatur kan pakkes i bilen og medbringes første gang.  

Det sparer tid, CO2 og penge. Det giver også større oppetid og bedre service til borgerne.


"Et godt lysstyringssystem betyder, at vi kan spare mange køreture og give borgerne lyset tilbage inden for få dage." 

Morten Gjølstad Kristensen, Business Development Manager, SEAS-NVE Udelys

Overvågning

Lettere overvågning af lyspunkter

Alle lyspunkter registreres i lysstyringssystemet, hvor alle relevante data løbende opsamles. Det giver mulighed for at overvåge og analysere på hele eller dele af anlægget. 

For eksempel kan analyse af data for opnåede energibesparelser, fejlfrekvenser og reaktionstider på udbedring af fejl danne grundlag for forbedringer af belysningen til gavn for både kommunen og borgerne. 


Dokumentation

Altid opdateret anlægsdokumentation

Foretages der ændringer til de enkelte lyspunkter, registreres det direkte i systemet af montørerne i takt med, at de udfører drift, vedligeholdelse og modernisering. 

Det betyder, at anlægsdokumentationen altid er opdateret og kan bruges som et pålideligt beslutningsgrundlag for planlægning af moderniseringer og anlæg af nye belysningsanlæg.


Mere information

Tag en snak med os

Daniel Fogh

Daniel Fogh

Contract & Relationship Manager

21 44 25 22

Kontakt på mail