Modernisering

Komplet udskiftning? - eller retrofit?

Gennem en lang årrække har vi udført store moderniseringsopgaver og samlet værdifuld erfaring på tværs af forskellige udbudsformer og varierende valg af teknik. 

Vi lægger vægt på at bringe disse erfaringer i spil, så I får de mest optimale løsninger i forhold til jeres behov.

Kontakt os

Erfaring

Den direkte vej til tidssvarende belysningsanlæg

Uanset hvordan I ønsker at modernisere jeres gade- eller vejbelysning, så tilbyder vi en løsningsmodel, der passer til opgaven. Den omfatter både professionel sparring, kompetent eksekvering og detaljeorienteret projektstyring. 

Vores erfaring er, at de bedste resultater opnås på basis af tillid og korte kommunikationsveje mellem alle projektets parter. Vi ser det altid som en del af vores opgave at styrke det tværfaglige samarbejde.

Tag en snak med os om jeres overvejelser og planer
Retrofit

Nyt LED-lys i genbrugte armaturer

LED er i dag den gældende standard for gadebelysning. Men skiftet til LED behøver ikke at ske på bekostning af klassiske armaturer, der stadig har lang levetid. 

Flere og flere kommuner ønsker at genbruge deres eksisterende armaturer ved at skifte til LED-indsatser. Vi har stor erfaring med at montere og vedligeholde disse indsatser i eksisterende designarmaturer.

Få mere at vide om mulighederne for retrofit

Case

Modernisering af gadebelysning i Gentofte Kommune

”Vi er meget glade for, at vi nu får udskiftet indsatserne i vores gadelamper med en miljøvenlig løsning, der bidrager til kommunens mål om at reducere CO2-udledningen. 

Udover den kraftige nedsættelse af CO2-udledningen, er de nye LED-indsatser også billigere, fordi de bruger mindre strøm og har en længere levetid. Denne besparelse vil over de kommende år kunne finansiere selve omlægningen til LED-belysning.”

Henning Uldal, park- og vejchef, Gentofte Kommune

Belysning skaber byen

En rød tråd i valg af armaturer

En belysningsplan er et godt udgangspunkt for en modernisering, men foreligger der ikke en sådan, behøver det ikke at hindre et godt resultat. 

Vi hjælper gerne med at lægge en plan for det generelle designudtryk i det aktuelle moderniseringsprojekt.  Det gør det nemmere at opnå et ensartet resultat på tværs af lokationer og leverandører. For eksempel i forhold til ønskede lysniveauer og mastehøjder i forskellige anlægstyper på tværs af hele kommunen.

Få mere at vide om fordelene ved en belysningsplan
Teknik og design

Belysning skaber byen

I det danske vintermørke har belysning stor betydning for, hvordan vores byrum fungerer. Men også i de lyse timer påvirker lampernes form og placering helhedsindtrykket. 

Vi lægger vægt på at kombinere vores tekniske kerneydelser med relevante æstetiske overvejelser. Ofte kan selv små hensyn til design og æstetik gøre en stor forskel i det færdige resultat. Det øger områdernes anvendelse og borgernes tryghed.

Samarbejde

Tæt dialog med producenter

Som en af landets største entreprenører inden for gadebelysning har vi gode relationer til både danske og internationale lysproducenter. 

Det har i flere sammenhænge ført til produktion af unikke varianter af kendte armaturer. F.eks. særlige udgaver af Toldbod-armaturet i det gamle fiskerleje Reersø, hvor Toldbod-armaturet er blevet gjort 30 % større for at fungere som gadelampe, og på Roskilde Havn hvor det klassiske udseende blev kombineret med moderne belysningskrav i det smukke havnemiljø.

Læs mere om, hvordan gammelt fiskerleje fik unik gadebelysning

Mere information

Tag en snak med os

Ole Brochstedt Jakobsen

Ole Brochstedt Jakobsen

Contract & Relationship Manager

40 11 74 53

Kontakt på mail